Privacybeleid

Privacybeleid

Hulp aan VVE, gevestigd aan de Smaragdhof 29, 1339 HR te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina vertellen wij u welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen, en hoe de site hiermee uw gebruikservaring verbeterd. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hulp aan VVE. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hulp aan VVE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hulp aan VVE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk van ons type contact).

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Hulp aan VVE of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Hulp aan VVE of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die wij – waar nodig – verwerken zijn:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw IP adres
 • uw inloggegevens op uw systemen, en
 • gegevens over uw activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hulp aan VVE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
  stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Hulp aan VVE neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hulp aan VVE) tussen zit.

U kunt ons altijd vragen welke computerprogramma’s of computersystemen wij gebruiken.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Hulp aan VVE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met u op te nemen. Persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang de relatie duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hulp aan VVE verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u verteld over het gebruik en plaatsen van cookies.

Nog even in het kort:

Deze site gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Deze site gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen Daarnaast plaatsen wij statistische cookies die mij helpen begrijpen hoe bezoekers mijn website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hulp aan VVE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hulp aan VVE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Hulp aan VVE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Hulp aan VVE heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware op onze PCs, zoals een virusscanner en firewall.
 • beveiligingssoftware op de website.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien in de adresbalk: ‘https’ en het groene hangslotje.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij nog voldoe aan dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 04 juli 2022.

Reacties zijn gesloten.