Module Bestuurs Ondersteuning (MBO)

Binnen deze module worden de volgende taken uitgevoerd. In een gesprek kan hiervan afgeweken worden. 

  1. Het op verzoek van het bestuur tweemaal per jaar organiseren, uitwerken en bijwonen van de algemene ledenvergadering;
  2. Het verzorgen van volmachten voor leden die die de ledenvergadering niet bij kunnen wonen;
  3. Het produceren en versturen van de notulen van de ledenvergadering. Hieronder zijn te benoemen: de agenda, de begroting voor het komende verenigingsjaar en de vergaderlocatie en vergaderdata. Dit alles langs elektronische weg;
  4. Het op verzoek van de vergadering of het bestuur zorgdragen voor het verzekeren van het gebouw (de opstal);
  5. Het op verzoek van de vergadering of het bestuur zorgdragen voor overige verzekeringen als rechtsbijstand etc.;
  6. Het op verzoek van de vergadering of bestuur zorgdragen van de afhandeling van zaken die het gevolg zijn van schade, calamiteiten of anderszins niet verwijtbare zaken die te maken hebben met assurantie;
  7. Het viermaal per jaar bijwonen van een bestuurs- of commissievergadering en het vastleggen van de notulen en het opstellen van actielijsten;
  8. De kosten van de vergaderlocatie, inclusief eventueel huur van apparatuur en het verstrekken van warme- en koude dranken alsmede versnaperingen zijn niet meegenomen in deze offerte.

Reacties zijn gesloten.