Extra modules

Module Nieuwe – en Vertrekkende Leden (MLID) 

Wij kunnen ook deze module voor u uitvoeren. Dit gebeurt altijd in combinatie met de Module Administratief Beheer:

  1. Het uitschrijven van vertrekkende leden, inclusief het verstrekken van gegevens aan de notaris van de verkopende partij zodat de eindnota kan worden opgemaakt. Voor ieder vertrekkend lid wordt een bedrag van € 60,00 aan administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht wat de VvE aan een vertrekkend lid factureert;
  2. Voor het inschrijven van een nieuw lid wordt digitaal een pakket verstrekt, bestaande uit Statuten, Huishoudelijk Reglement en alle andere formulieren die de VvE nodig acht. Aan de notaris worden de benodigde gegevens verstrekt. Het bespreken van alle formulieren dient eventueel te geschieden door een lid van de vereniging. Het verwerken vindt plaats door de administratief beheerder. Voor ieder nieuw lid wordt een bedrag van € 60,00 aan administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht wat de VvE aan een nieuw lid factureert.

Als extra kunnen we de volgende module voor u regelen:

Module Website (MWEB)

  1. Er bestaat de mogelijkheid om een site op te zetten met toegang tot een beveiligd deel, waarop gegevens betreffende de vereniging geplaatst kunnen worden. De administratief beheerder, alsmede andere belanghebbenden dienen dan gegevens (digitaal) of via een link beschikbaar te stellen voor plaatsing. De eenmalige aanmaakkosten van de site (inclusief het opzetten van webpagina’s conform punt 2) bedragen € 500,00. Dit is exclusief het maken van foto’s en het aansporen van belanghebbenden om informatie te delen. (Module WEBB)
  2. Onderhoud van de site kost jaarlijks € 240,00. Bij deze module worden de volgende zaken op de website geplaatst (zover vallend onder de privacywetgeving): ledenlijsten met naam, mailadres, telefoonnummer en huisnummer; plaatsen van nieuwsbrieven, notulen en actielijsten; huishoudelijk reglement, akte van splitsing, koopakten van de panden; offertes en overeenkomsten; MeerJarenOnderhoudsPlan, begrotingen; reactieformulier. Waar nodig worden de documenten alleen op een beveiligd deel van de website geplaatst. Eenmalig ontvangen de leden van de VvE een gebruikersnaam en wachtwoord. (Module WEBO)
  3. Er kunnen kosten voor de domeinnaam en de hosting tegen kostprijs in rekening gebracht worden.

Reacties zijn gesloten.