Extra module

Module Nieuwe – en Vertrekkende Leden (MLID) 

Wij kunnen ook deze module voor u uitvoeren. Dit gebeurt altijd in combinatie met de Module Administratief Beheer:

  1. Het uitschrijven van vertrekkende leden, inclusief het verstrekken van gegevens aan de notaris van de verkopende partij zodat de eindnota kan worden opgemaakt. Voor ieder vertrekkend lid wordt een bedrag van € 75,00 aan administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht wat de VvE aan een vertrekkend lid factureert;
  2. Voor het inschrijven van een nieuw lid wordt digitaal een pakket verstrekt, bestaande uit Statuten, Huishoudelijk Reglement en alle andere formulieren die de VvE nodig acht. Aan de notaris worden de benodigde gegevens verstrekt. Het bespreken van alle formulieren dient eventueel te geschieden door een lid van de vereniging. Het verwerken vindt plaats door de administratief beheerder. Voor ieder nieuw lid wordt een bedrag van € 75,00 aan administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht wat de VvE aan een nieuw lid factureert.

Reacties zijn gesloten.